Monday, December 13, 2010

xoxo


Sau khi (lại) cãi nhau với bạn Tèo một trận tưng bừng (tổng cộng mình đã dùng khoảng 10 lần từ "ngu" và rất nhiều chỗ IN HOA), giờ mình nằm trên giường chờ xem Two And A Half Men. Lúc nãy restart lại máy không biết làm gì thế là ngắm em Mac nhấp nháy... hình trái táo, dễ thương ghê. Vậy là nhớ tới bạn Luke. Em Mac này bạn Luke mua dùm mình, rồi ôm từ bờ biển bên kia qua tới bên này trao tận tay mình, dạy mình sử dụng, cài một số thứ hay ho, v.v... Ngoài em Mac ra, còn nhiều thứ khác nhờ bạn Luke mà mình biết/có. Và những cái ta biết/có tức là của ta. Ở đời cái thuộc về mình không nhiều, nên phải quí.
Mình biết ơn bạn Luke có lẽ đến hết đời.
Tự nhiên mình nghĩ... tiếc là đó không phải tình yêu (phải không ta?).

Bạn Tèo là người làm cho mình thực sự thích guitar. Không phải thích chỉ để nghe mà để biết, để học sao cho chơi được. Mình yêu em guitar đang tựa tường bên cạnh chỗ mình nằm hình như không kém em Mac bao nhiêu. Ôm em trong lòng tự nhiên thấy vui, thấy có bạn, dù là ở 1 mình. Bạn Tèo là một trong rất ít những người có thể ảnh hưởng đến âm nhạc mình nghe. Mình khó tính, không phải ai nghe gì mình cũng nghe được.
Bạn Tèo và mình (cũng) gặp nhau hơi bị thường xuyên.
Và lần nào gặp cũng tranh cãi, sinh sự.
Và sau tất cả các lần cãi nhau thì vẫn không ghét nhau được.

Mình đang nghĩ, những mối quan hệ êm đẹp không sóng gió mà mình đã có thì không để lại kỉ niệm đặc biệt nào, trong khi đó ngày xưa mình với bạn Luke cũng cãi nhau nảy lửa và bây giờ thì xung quanh mình những thứ liên quan đến bạn ấy có rất nhiều (em Mac, đĩa than, files nhạc mp3 trong máy, chai nước hoa Woman...). Mình đang nghĩ, liệu có thiệt là những người làm ta điên tiết nhất chính là những người gần ta nhất, yêu thương ta nhất (dù không mãi mãi, mà chỉ trong một thời điểm đó thôi). Mình đang nghĩ, chả lẽ "thương nhau lắm cắn nhau đau" thiệt sao?

---

Just having a(nother) fight with Teo (well, it was a fight because I said/wanted to say the word "stupid" about 10 times, and there were a couple of times in which I wrote in CAPITALS), now I'm lying in bed waiting for Two And A Half Men. Earlier when restarting my laptop, I happened to be admiring the beauty of my babyMac, with "her" apple-shaped backlight. Watching "her" made me think about my friend Luke. He bought "her" for me and brought "her" all over here from the other side of the ocean. He then taught me how to use Mac (I had always been a PC user =.=), imported useful stuff, etc. Besides my babyMac, there are other things that thanks to him I now know/have. Things that I feel especially grateful for knowing/having, cause they mean so much to me.
So,
I can't thank Luke enough.
Suddenly I'm wondering... what if it had been love?

Teo introduced me to guitar. Not just for me to enjoy watching him play (it had happened many times so it wouldn't have been anything much), somehow he made me want to touch and learn to play the guitar by myself. I am in love with his guitar (which is beside the bed where I'm lying now). My room is tiny so I left it in my housemate's but I couldn't stand being away from it so after one night - she's back. Yes, it's a "she" in Italian. Every time I hold "her" in my arms, I feel love, and company. I know it sounds weird, but the feeling is real.
There're very few people whose taste of music I do trust. And Teo is among them. I'm too picky when it comes to music (well, I'm a picky person in general also anyway), most of the times I disappointed my friends when they tried to share music they liked. It just happens to be different with Teo.
But,
We meet (maybe) too often.
And we fight almost everytime we meet.
Thing is we never end up feeling hated after the fights.

Suddenly I'm wondering, how come the smoothest relationships aren't ones that brought me happiest memories? How come I used to have as many fights with Luke as I'm having now with Teo yet the things that are from him and that are so much loved by me are all around me now (my Mac, the records, lots of mp3 files in my hard drive, Woman the fragrance made in the US)? Suddenly I'm wondering, how come people who've been driving me crazy(iest) seem to be ones I feel closest to, and have had such memories with? Suddenly I'm wondering, do we have to hurt/be hurt to love/be loved?

xoxo

Illustration by Jim Benton

5 comments: